ZastosowaniaCennikKontakt

Zastosowania

Dzięki łatwym w edycji szablonom aplikację możesz wykorzystać w inżynierii, budownictwie i w branży nieruchomości.

Przykłady wykorzystania

Poniższe zastosowania są jedynie przykładami dotychczasowego wykorzystania InspectMate przez naszych klientów. Aplikację możesz wykorzystywać w dowolny sposób, w zależności od Twoich indywidualnych szablonów.

Przeglądy okresowe

Jako inspektor budowlany wykonujący obowiązkowe kontrole stanu technicznego  budynków, instalacji i urządzeń z pewnością wykorzystasz gotowe wzory protokołów kontroli. Każdy szablon możesz dowolnie zmodyfikować lub stworzyć swój własny. Do protokołu dołącz dokumentację fotograficzną. 

Ocena stanu technicznego nieruchomości

Jako inżynier budowlany wykorzystaj aplikację wykonując i oznaczając na zdjęciach miejsca usterek. Dodatkowo każde z nich dokładnie opisz dyktując notatki głosowe. W podobny sposób możesz usprawnić procedurę odbioru technicznego mieszkania, a klientowi wyślesz gotowy raport w pdf-ie

Wycena i oględziny nieruchomości

Nasza aplikacja ułatwi każdemu rzeczoznawcy sporządzenie protokołu z oględzin nieruchomości. Szybko wykonasz zdjęcia stanowiące załącznik do operatu szacunkowego. Definiując dla swojego klienta, jednolity szablon, oględziny wykonasz rzetelnie i szybko nie pomijając żadnego punktu. Inspekcję wyeksportujesz do formatu Microsoft Word dla dalszej łatwej obróbki.

Monitorowanie stanu nieruchomości

Jako właściciel lub zarządca zobowiązany przez Przepisy Prawa budowlanego do kontrolowania obiektu w aspekcie stanu technicznego z pewnością wykorzystasz funkcję duplikowania inspekcji. Jeśli wykonujesz cykliczne przeglądy, wprowadź tylko niezbędne zmiany, zaktualizuj zdjęcia.

Zgłaszanie usterek

Jeśli jesteś agentem ubezpieczeniowym lub likwidatorem szkód wykorzystaj naszą aplikację do dokumentowania i zgłaszania usterek, awarii lub uszkodzeń nieruchomości. Jeśli pracujesz w zespole, dostęp do aplikacji możesz przyznać również swoim współpracownikom.

Prowadzisz inną działalność?

Sprawdź, jakie jeszcze funkcje ma nasza aplikacja


Produkt firmy InfoImagine. Copyright © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone