ZastosowaniaCennikCentrum pomocy

Zastosowania

Dzięki łatwym w edycji szablonom aplikację możesz wykorzystać w inżynierii, budownictwie i w branży nieruchomości.

Przykłady wykorzystania

Poniższe zastosowania są jedynie przykładami dotychczasowego wykorzystania InspectMate przez naszych klientów. Aplikację możesz wykorzystywać w dowolny sposób, w zależności od Twoich indywidualnych szablonów.

Przeglądy okresowe

Jako inspektor budowlany wykonujący obowiązkowe kontrole stanu technicznego  budynków, instalacji i urządzeń z pewnością wykorzystasz gotowe wzory protokołów kontroli. Każdy szablon możesz dowolnie zmodyfikować lub stworzyć swój własny. Do protokołu dołącz dokumentację fotograficzną. Na rzucie 2D nieruchomości zaznaczysz lokalizację usterek.

Ocena stanu technicznego nieruchomości

Jako inżynier budowlany wykorzystaj aplikację wykonując i oznaczając na zdjęciach miejsca usterek. Dodatkowo każde z nich dokładnie opisz dyktując notatki głosowe. W podobny sposób możesz usprawnić procedurę odbioru technicznego mieszkania, a klientowi wyślesz gotowy raport w pdf-ie.

Wycena i oględziny nieruchomości

Nasza aplikacja ułatwi każdemu rzeczoznawcy sporządzenie protokołu z oględzin nieruchomości. Szybko wykonasz zdjęcia stanowiące załącznik do operatu szacunkowego. Definiując dla swojego klienta, jednolity szablon, oględziny wykonasz rzetelnie i szybko nie pomijając żadnego punktu. Inspekcję wyeksportujesz do formatu Microsoft Word dla dalszej łatwej obróbki.

Monitorowanie stanu nieruchomości

Jako właściciel lub zarządca zobowiązany przez Przepisy Prawa budowlanego do kontrolowania obiektu w aspekcie stanu technicznego z pewnością wykorzystasz funkcję duplikowania inspekcji. Jeśli wykonujesz cykliczne przeglądy, wprowadź tylko niezbędne zmiany, zaktualizuj zdjęcia. Na rzucie 2D nieruchomości zaznaczysz lokalizację usterek.

Zgłaszanie usterek

Jeśli jesteś agentem ubezpieczeniowym lub likwidatorem szkód wykorzystaj naszą aplikację do dokumentowania i zgłaszania usterek, awarii lub uszkodzeń nieruchomości. Jeśli pracujesz w zespole, dostęp do aplikacji możesz przyznać również swoim współpracownikom. Na rzucie 2D nieruchomości zaznaczysz lokalizację usterek.

Prowadzisz inną działalność?

Sprawdź, jakie jeszcze funkcje ma nasza aplikacja lub napisz do nas.


Produkt firmy InfoImagine. Copyright © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone